Kardiograf

Kar|dio|graf,
auch ...graph der; -en, -en
<zu ↑...graf>:
1. svw. ↑Elektrokardiograf.
2. Gerät zur Aufzeichnung eines Kardiogramms (2).

Das große Fremdwörterbuch. 2013.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • kardiograf — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. kardiograffie, med. {{/stl 8}}{{stl 7}} przyrząd medyczny używany do rejestrowania ruchów serca {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kardiográf — a m (ȃ) med. aparat, ki grafično prikazuje bitje srca: rentgenski aparat in kardiograf …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Kardiograf — Kar|dio|graf 〈m. 16; Med.〉 Gerät, das Kardiogramme herstellt; oV Kardiograph [<grch. kardia „Herz“ + graphein „schreiben“] * * * Kar|dio|graf, Kardiograph, der; en, en ↑ [ …   Universal-Lexikon

  • Kardiograf — Kar|di|o|graf 〈m.; Gen.: en, Pl.: en〉 = Kardiograph …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

  • kardiograf — m IV, D. u, Ms. kardiograffie; lm M. y 1. med. «aparat wyposażony w czujnik w postaci balonika z powietrzem, wprowadzanego do przedsionka serca przez cewnikowanie lub do przełyku, na wysokość serca, w celu rejestrowania fali skurczów serca» 2.… …   Słownik języka polskiego

  • kardiograf — kar|di|o|graf sb., en, er, erne (elektrokardiograf) …   Dansk ordbog

  • kardiograf — s ( en, er) MED apparat som registrerar hjärtverksamhet …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • Kardiograf — D✓Kar|dio|graf, Kar|dio|graph, der; en, en (Medizin Gerät zur Aufzeichnung des Herzrhythmus) …   Die deutsche Rechtschreibung

  • Kardiograph — Kar|dio|graph 〈m. 16〉 = Kardiograf * * * Kar|dio|graph: ↑ Kardiograf. * * * Kar|dio|graph, der; en, en [↑ graph] (Med.): Gerät, das die Schwingungen des Herzens aufzeichnet …   Universal-Lexikon

  • fonokardiograf — m IV, D. u, Ms. fonokardiograffie; lm M. y med. «elektrokardiograf z mikrofonem i aparatem elektroakustycznym wzmacniającym tony serca, służący do zapisywania tonów i szmerów serca» ‹gr. + kardiograf› …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.